FacebookTwitter

Senāts atzīst privātās dzīves pārkāpumu, publicējot personas fotogrāfiju

Senāts atzīst privātās dzīves pārkāpumu, publicējot personas fotogrāfiju

Latvijā tiesas visbiežāk noraida privātpersonu prasījumus par morālā kaitējuma atlīdzināšanu gadījumos, ja personas attēls publicēts „dzeltenajā presē” bez personas atļaujas, un Latvijas tiesu judikatūra šāda veida lietās tikai veidojas.

Svarīgs solis tās veidošanā ir Augstākās tiesas Senāta 2013. gada 28. februāra spriedums civillietā SKC-11/2013 A.S. prasībā pret SIA „Izdevniecība Rīgas viļņi”. Jau Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija šajā lietā ar 2011. gada 26. maija spriedumu atzina, ka publicējot žurnālā „Kas jauns” prasītājas fotogrāfiju, ir noticis A.S. tiesību uz privāto dzīvi prettiesisks aizskārums. Tiesa piedzina morālā kaitējuma atlīdzību no SIA „Izdevniecība Rīgas viļņi” par labu A.S. 2013. gada 28. februārī Augstākas tiesas Senāts izskatīja lietu paplašinātā sastāvā un Rīgas apgabaltiesas spriedumu atstāja negrozītu, bet SIA „Izdevniecības Rīgas Viļņi” kasācijas sūdzību noraidīja.

Spriedumos Augstākās tiesas Senāts, tāpat kā Rīgas apgabaltiesa, interpretējot Latvijas Republikas Satversmē un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvencijā garantētās tiesības uz privāto dzīvi, izmantojusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā izstrādātos principus. Tiesa norādījusi, ka strīdus fotogrāfija uzņemta plašākai sabiedrībai nepieejamā pasākumā, prasītāja nav publiska persona un publicētais prasītājas attēls nav saistīts ar kādu politisku vai citādi sabiedriski nozīmīgu diskusiju, tāpēc iejaukšanās prasītājas privātajā dzīvē nav attaisnojama.

Juridisko palīdzību prasītājai šajā lietā sniedza „Eiropas tiesību biroja” zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

< [teksta turpinājums]

Nereģistrētiem lietotājiem ir pieejams tikai raksta sākums. Lai lasītu rakstu pilnā apmērā, Jums ir jāreģistrējas. Reģistrēšanās ir bezmaksas.
Lai pievienotu komentāru, vispirms ir jāielogojas portālā
Ieiet | Reģistrēties

Saistītie raksti

Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu

Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu
TIESAS RĪKOJUMS (piektā palāta) 2013. gada 28. februārī (*) Reglamenta 99. pants – Nodokļi – PVN – Sestā Direktīva – Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu –

Par Augstākās tiesas lēmumu Latvijas pilsoņa izdošanas lietā

Par Augstākās tiesas lēmumu Latvijas pilsoņa izdošanas lietā
Ievērojot pēdējās dienās medijos izskanējušos viedokļus par kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), Augstākā tiesa skaidro kārtību, kādā ticis lemts jautājums par

ECT un pamatbrīvību aizsardzības konvencija aizvien vairāk ietekmē Senāta judikatūru

ECT un pamatbrīvību aizsardzības konvencija aizvien vairāk ietekmē Senāta judikatūru
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija ir kļuvusi par ikdienas darbā piemērojamu instrumentu Augstākās tiesas Senātā,- secināts pētījumā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) un Augstākās tiesas mijiedarbību, ko pēc Augstākā

Senāts konstatē tiesību normu pārkāpumus taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā

Senāts konstatē tiesību normu pārkāpumus taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 25.februārī rakstveida procesā izskatīja pieteicēja blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība pieteikumā par publiskas taksometru stāvvietas noteikšanu Centrālās

Augstākās tiesas plēnumā norāda uz pārslodzi

Augstākās tiesas plēnumā norāda uz pārslodzi
Augstākā tiesa aizvadītajā gadā strādājusi pārslodzē – gada pārskata plēnumā, kas notika 22. februārī, atzina Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji. Arī ģ