FacebookTwitter

Atvars blogs

23.augustā: “Fiktīvu īres līgumu problemātika”

2017-08-10 20:43
Pēdējos gados viens no aktuālākajiem problēmu jautājumiem piedziņas vēršanā uz nekustamo īpašumu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotajās nekustamo īpašumu piespiedu izsolēs ir fiktīvie īres līgumi, kas tiek slēgti, nolūkā kavēt jaunā īpašnieka (ieguvē..
Lasīt ierakstu | Comments Ieraksts lasīts 17 reizes.

24.augustā: “Komerclikuma grozījumi”

2017-08-10 20:38
Saeima 2017.gada 15.jūnija izdarīja plašus grozījumus Komerclikumā. Pirmkārt, šie grozījumi ir saistīti ar saistīto personu darījumu noslēgšanu. Ar grozījumiem tiek mainīta „saistītās personas” definīcija, kā arī tiek precizēta saistīto pušu darījumu n..
Lasīt ierakstu | Comments Ieraksts lasīts 8 reizes.

29.septembrī: "Prakses aktualitātes publisko iepirkumu strīdos"

2017-08-10 20:24
Piedāvātajā seminārā tiks apskatīti aktuāli juridiski jautājumi saistībā ar publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu praksē, tai skaitā akcentējot arī atsevišķas jaunās tiesību normas un atziņas būvniecības iepirkumos. Seminārā tiks sniegts ieskats pr..
Lasīt ierakstu | Comments Ieraksts lasīts 9 reizes.