FacebookTwitter

Atvars blogs

7.jūlijā: "Pierādīšana un pierādījumi civilprocesā. Teorija un prakse."

Pierādīšanas un atbilstošo pierādījumu izvēles jautājums ir viens no būtiskākajiem jautājumiem gadījumos, ja rodas domstarpības un strīdi starp saistību dalībniekiem vai arī ir nepieciešama savu tiesību un interešu aizsardzība tiesā. Atbilstošu pierādījumu izvēle var nodrošināt sekmīgu tiesvedības procesa iznākumu civillietā.
Semināra mērķis ir iepazīstināt semināra dalībniekus ar civilprocesa pierādīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, pierādīšanas līdzekļu pieļaujamības un attiecināmības īpatnībām. Iepazīstināt ar Augstākās tiesas judikatūru un citu tiesu instanču nolēmumiem saistībā ar pierādījumu vērtēšanu, pierādījumu vākšanu, atbrīvošanu no pierādīšanas un pierādīšanas līdzekļu izvēli, tajā skaitā arī dažādu elektronisko pierādījumu izmantošanu civilprocesā. Semināra ietvaros tiek analizēts jautājums par pierādīšanas īpatnībām atsevišķu kategoriju lietās, tajā skaitā darba strīdos, valdes locekļa atbildībā u.tml. Semināra gaitā plānota arī prakses kāzusu pārrunāšana.

Lektore: Daina Ose
(Dr. iur., LU lektore)

10.00 – 11.30
Pierādīšana, pierādīšanas priekšmets un robežas, pierādīšanas nasta, izņēmumi pierādīšanā, negatīvo faktu pierādīšanas īpatnības, pierādīšanas pienākums darba strīdos, komercstrīdos, atsevišķu pierādījumu pieļaujamības un attiecināmības izvērtējums, ierobežojumi pierādīšanas līdzekļu izmantošanā, - 1.daļa

11.30 – 11.45 - Kafijas pauze

11.45 – 13.15
Elektronisko pierādījumu izmantošanas īpatnības (audio, video ieraksti, e-pasts u.c.), pienākums iesniegt patiesus pierādījumus, bezpierādījumu procesu īpatnības, atsauces uz vispārzināmo faktu, prejudiciālie fakti. Augstākās tiesas judikatūrā, tiesu prakses kāzusi – 2.daļa

13.15 – 13.25 - Aptaujas anketu aizpildīšana

Dalības maksa: 60,00 EUR (cena ar PVN) Par semināru (kafijas pauze, izdales materiāli, apliecība)

Seminārs notiek: 2017. gada 7. jūlijā (piektdiena)
Norises vieta: VAS “Latvijas Valsts ceļi” (telpās) 3.stāvs, Torņa ielā 7/9, Rīga

Pieteikties semināram info@funditus.lv vai funditus@apollo.lv , norādot sekojošus datus:
Vārds, uzvārds:
Uzņēmums:
PVN reģ. nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Tālrunis:

Cerot uz veiksmīgu sadarbību
Atvars Babuka
Projektu vadītājs

SIA “FUNDITUS”
Mācību konsultatīvais centrs
Tālrunis: +371 67320035
E-pasts: info@funditus.lv
E-pasts: funditus@apollo.lv

Seko šeit: https://www.facebook.com/atvars.babuka
Tēmām seko šeit: http://www.draugiem.lv/funditus/pageevents/

Lai pievienotu komentāru, vispirms ir jāielogojas portālā
Ieiet | Reģistrēties